VIDEO CHỌN LỌC

Hình ảnh thực của con phố huyền thoại được đưa vào game "Half-life"
Các fan của Counter-Strike 1.1 chắc chắn không thể quên địa danh huyền thoại này.