VIDEO CHỌN LỌC

"Siêu tàu" chở container chống lại cướp biển thế nào?
Những kỹ thuật này rất hiệu quả giúp bảo vệ an toàn cho các tàu hàng trên biển lại tránh gây thiệt mạng người.