Chỉ số không khí

Hà Nội
74
TP HCM
17
Hải Phòng
74
Nha Trang
25
Đà Nẵng
52
Đà Lạt
29
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 02:00 - 11/05/2021
Thay đổi khu vực
28oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(11/05 Thứ Ba)
28oC - 37oC
Ngày mai
(12/05 Thứ Tư)
26oC - 35oC
Ngày kia
(13/05 Thứ Năm)
29oC - 37oC

Hiện tại Hôm nay
11/05 Thứ Ba
Ngày mai
12/05 Thứ Tư
Ngày kia
13/05 Thứ Năm

TP.HCM

28oC
Đêm có mây
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
29oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
20oC - 33oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Việt Trì

28oC
Đêm có mây
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

27oC
Đêm có mây
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

27oC
Đêm có mây
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

24oC
Đêm có mây
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Pleicu

24oC
Đêm nhiều mây
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
20oC - 32oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 34oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
21oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Lai Châu

Đang cập nhật
19oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Long An

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Cập nhật: 02:00 - 11/05/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết