Chỉ số không khí

Hà Nội
80
TP HCM
48
Hải Phòng
29
Nha Trang
42
Đà Nẵng
33
Đà Lạt
42
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 04:16 - 28/06/2022
Thay đổi khu vực
29oC
Đêm có mây
Hôm nay
(28/06 Thứ Ba)
28oC - 38oC
Ngày mai
(29/06 Thứ Tư)
28oC - 35oC
Ngày kia
(30/06 Thứ Năm)
26oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
28/06 Thứ Ba
Ngày mai
29/06 Thứ Tư
Ngày kia
30/06 Thứ Năm

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

31oC
Đêm có mây
29oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

23oC
Đêm nhiều mây
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Việt Trì

30oC
Đêm có mây
29oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Pleicu

24oC
Đêm nhiều mây
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Long An

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
30oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Thanh Hóa

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Cần Thơ

27oC
Đêm có mây
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 04:16 - 28/06/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết