Chỉ số không khí

Hà Nội
154
TP HCM
52
Hải Phòng
80
Nha Trang
55
Đà Nẵng
62
Đà Lạt
46
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 18:32 - 06/03/2021
Thay đổi khu vực
27oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(06/03 Thứ Bảy)
20oC - 27oC
Ngày mai
(07/03 Chủ Nhật)
19oC - 21oC
Ngày kia
(08/03 Thứ Hai)
18oC - 22oC

Hiện tại Hôm nay
06/03 Thứ Bảy
Ngày mai
07/03 Chủ Nhật
Ngày kia
08/03 Thứ Hai

TP.HCM

32oC
Ít mây, trời nắng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa

Nha Trang

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Việt Trì

27oC
Ít mây, trời nắng
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Long An

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Pleicu

33oC
Ít mây, trời nắng
16oC - 33oC
Có mây, không mưa
17oC - 32oC
Có mây, không mưa
17oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

An Giang

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc cạn

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Thuận

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Phủ Lý

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Bình

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cao Bằng

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
10oC - 29oC
Có mây, không mưa
14oC - 29oC
Có mây, không mưa
14oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
21oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 34oC
Có mây, không mưa
19oC - 33oC
Có mây, không mưa
19oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Đắk Nông

Đang cập nhật
16oC - 34oC
Có mây, không mưa
16oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
17oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Điện Biên

Đang cập nhật
13oC - 33oC
Có mây, không mưa
15oC - 28oC
Có mây, không mưa
15oC - 28oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Yên Bái

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Kiên Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
18oC - 33oC
Có mây, không mưa
19oC - 34oC
Có mây, không mưa
20oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

33oC
Ít mây, trời nắng
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 30oC
Có mây, không mưa
14oC - 26oC
Có mây, không mưa
13oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vinh

25oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sơn La

30oC
Ít mây, trời nắng
13oC - 32oC
Có mây, không mưa
13oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
13oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cập nhật: 18:32 - 06/03/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết