Hà Nội 13:30 - 26/02/2020
Thay đổi khu vực
26oC
Mây thay đổi, trời nắng
Hôm nay
(26/02 Thứ Tư)
19oC - 27oC
Ngày mai
(27/02 Thứ Năm)
20oC - 26oC
Ngày kia
(28/02 Thứ Sáu)
21oC - 27oC

Hiện tại Hôm nay
26/02 Thứ Tư
Ngày mai
27/02 Thứ Năm
Ngày kia
28/02 Thứ Sáu

TP.HCM

33oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

23oC
Mây thay đổi, trời nắng
18oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

33oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vinh

26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa

Sơn La

26oC
Ít mây, trời nắng
13oC - 28oC
Có mây, không mưa
14oC - 27oC
Có mây, không mưa
15oC - 27oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

26oC
Ít mây, trời nắng
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Pleicu

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
15oC - 30oC
Có mây, không mưa
14oC - 29oC
Có mây, không mưa
14oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 24oC
Có mây, không mưa
11oC - 25oC
Có mây, không mưa
11oC - 25oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 31oC
Có mây, không mưa
18oC - 33oC
Có mây, không mưa
17oC - 33oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 28oC
Ít mây không mưa
16oC - 27oC
Có mây, không mưa
16oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
15oC - 31oC
Có mây, không mưa
15oC - 31oC
Có mây, không mưa
15oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Có mây, không mưa
13oC - 23oC
Có mây, không mưa
13oC - 22oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 28oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa

Huế

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 13:30 - 26/02/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết