Hà Nội 13:30 - 18/01/2020
Thay đổi khu vực
15oC
Có mưa phùn
Hôm nay
(18/01 Thứ Bảy)
14oC - 22oC
Ngày mai
(19/01 Chủ Nhật)
16oC - 18oC
Ngày kia
(20/01 Thứ Hai)
15oC - 21oC

Hiện tại Hôm nay
18/01 Thứ Bảy
Ngày mai
19/01 Chủ Nhật
Ngày kia
20/01 Thứ Hai

TP.HCM

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

27oC
Mây thay đổi, trời nắng
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

17oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

26oC
Ít mây, trời nắng
12oC - 28oC
Có mây, không mưa
12oC - 28oC
Có mây, không mưa
14oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

16oC
Có mưa phùn
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Pleicu

27oC
Mây thay đổi, trời nắng
15oC - 31oC
Có mây, không mưa
15oC - 29oC
Có mây, không mưa
15oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
14oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
14oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Giang

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bến Tre

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
11oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
13oC - 16oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
14oC - 18oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 25oC
Có mây, không mưa
11oC - 24oC
Có mây, không mưa
11oC - 24oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
16oC - 31oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
13oC - 30oC
Có mây, không mưa
13oC - 29oC
Có mây, không mưa
12oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
21oC - 35oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 22oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
20oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
15oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Có mây, có mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa
17oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
10oC - 25oC
Có mây, không mưa
10oC - 25oC
Có mây, không mưa
12oC - 26oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
10oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
11oC - 13oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
12oC - 16oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Long An

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 22oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 22oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Trị

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 18oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 21oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
15oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
15oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cập nhật: 13:30 - 18/01/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết