Chỉ số không khí

Hà Nội
141
TP HCM
84
Hải Phòng
157
Nha Trang
57
Đà Nẵng
60
Đà Lạt
53
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 10:19 - 03/12/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(03/12 Thứ Năm)
18oC - 23oC
Ngày mai
(04/12 Thứ Sáu)
16oC - 21oC
Ngày kia
(05/12 Thứ Bảy)
15oC - 20oC

Hiện tại Hôm nay
03/12 Thứ Năm
Ngày mai
04/12 Thứ Sáu
Ngày kia
05/12 Thứ Bảy

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Nha Trang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vinh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sơn La

Đang cập nhật
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
13oC - 20oC
Có mây, không mưa
12oC - 21oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa

Pleicu

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mây, không mưa
14oC - 18oC
Có mây, không mưa
12oC - 18oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
14oC - 20oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Có mây, không mưa
13oC - 19oC
Có mây, không mưa
11oC - 18oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
14oC - 26oC
Có mây, không mưa
14oC - 25oC
Có mây, không mưa
13oC - 24oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Có mây, không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
15oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
15oC - 19oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
13oC - 18oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
10oC - 19oC
Có mây, không mưa
10oC - 18oC
Có mây, không mưa
9<oC - 17oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Có mây, không mưa
12oC - 18oC
Có mây, không mưa
10oC - 17oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
15oC - 19oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Có mây, không mưa
14oC - 20oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
13oC - 16oC
Có mây, không mưa
9<oC - 13oC
Có mây, không mưa
8<oC - 13oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mây, không mưa
15oC - 18oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 10:19 - 03/12/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết