Chỉ số không khí

Hà Nội
106
TP HCM
56
Hải Phòng
189
Nha Trang
25
Đà Nẵng
57
Đà Lạt
21
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 11:07 - 03/02/2023
Thay đổi khu vực
21oC
Có mưa
Hôm nay
(03/02 Thứ Sáu)
18oC - 21oC
Ngày mai
(04/02 Thứ Bảy)
20oC - 23oC
Ngày kia
(05/02 Chủ Nhật)
20oC - 24oC

Hiện tại Hôm nay
03/02 Thứ Sáu
Ngày mai
04/02 Thứ Bảy
Ngày kia
05/02 Chủ Nhật

TP.HCM

29oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 33oC
Ít mây, không mưa
23oC - 33oC
Ít mây, không mưa

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
25oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Sơn La

19oC
Mây thay đổi, trời nắng
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Việt Trì

19oC
Có mưa phùn
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bắc cạn

Đang cập nhật
12oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Cao Bằng

Đang cập nhật
12oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Ít mây, không mưa
17oC - 31oC
Ít mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
15oC - 21oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Long An

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 32oC
Ít mây, không mưa
23oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 27oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Ít mây, không mưa
24oC - 30oC
Ít mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Ít mây, không mưa
24oC - 34oC
Ít mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Huế

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Ít mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Ít mây, không mưa
23oC - 33oC
Ít mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
23oC - 31oC
Ít mây, không mưa
23oC - 31oC
Ít mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Ít mây, không mưa
25oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Vinh

21oC
Có mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Pleicu

26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 29oC
Ít mây, không mưa
18oC - 30oC
Ít mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Ít mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 33oC
Ít mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Ít mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Ít mây, không mưa
20oC - 30oC
Ít mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 31oC
Ít mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 33oC
Ít mây, không mưa
23oC - 34oC
Ít mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Ít mây, không mưa
24oC - 31oC
Ít mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Ít mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 11:07 - 03/02/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Thời tiết miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại khi nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Hà Nội xuống mức 10 độ C. Khu vực miền Trung mưa nhiều về đêm.
Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Thời tiết mưa rào và giông rải rác được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với lượng mưa ở mức vừa phải. Tại miền Bắc, không khí lạnh khiến nền nhiệt hạ thấp ở mức 9-14 độ C, vùng núi xuống dưới 5 độ C, trời rét run.
Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, nền nhiệt giảm sốc

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, nền nhiệt giảm sốc

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Từ đêm 15-18/1, vùng núi cao ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Xem thêm