Chỉ số không khí
Hà Nội
47
TP HCM
55
Hải Phòng
11
Nha Trang
67
Đà Nẵng
56
Đà Lạt
23
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 20:58 - 24/06/2024
Thay đổi khu vực
29oC
Có mưa
Hôm nay
(24/06 Thứ Hai)
27oC - 32oC
Ngày mai
(25/06 Thứ Ba)
25oC - 31oC
Ngày kia
(26/06 Thứ Tư)
26oC - 32oC

Hiện tại Hôm nay
24/06 Thứ Hai
Ngày mai
25/06 Thứ Ba
Ngày kia
26/06 Thứ Tư

TP.HCM

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

31oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

29oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Pleicu

22oC
Đêm có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Sơn La

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Yên Bái

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Vinh

30oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa to

Việt Trì

28oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cập nhật: 20:58 - 24/06/2024

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn

Dự báo hôm nay (23/6), hầu hết các khu vực trên cả nước đều đón mưa dông, riêng miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TPHCM sắp mưa lớn, đề phòng ngập úng

TPHCM sắp mưa lớn, đề phòng ngập úng

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/6 đến ngày 24/6, khu vực TPHCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.
Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Hôm nay (18/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Miền Bắc đón mưa lớn ngay sau nắng nóng gay gắt

Miền Bắc đón mưa lớn ngay sau nắng nóng gay gắt

Hôm nay (14/6), miền Bắc có nắng nóng gay gắt, từ chiều tối nay và đêm nay, trời chuyển mưa dông kéo dài. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Hôm nay (13/6) nhiệt độ tiếp tục tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dự báo nhiệt độ cao nhất khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ từ 36-38 độ, ở miền Trung từ 36-39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.
Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi mưa lớn

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi mưa lớn

Khu vực miền Bắc sẽ có 3 ngày (12-14/6) nắng nóng gay gắt trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối ngày 14/6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Miền Trung hôm nay cũng nắng nóng 36-39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác.
Dự báo tình hình mưa dông ở miền Bắc

Dự báo tình hình mưa dông ở miền Bắc

Ngày hôm nay (10/6), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ giảm so với hôm qua, mưa lớn chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi. Từ đêm nay, mưa giảm. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông. Các khu vực còn lại của miền Trung ngày nắng nóng, ít mưa.
Hai anh em đuối nước khi cứu nhau

Hai anh em đuối nước khi cứu nhau

Nghệ An - Thấy em gái 7 tuổi bị nước cuốn ra giữa dòng khi tắm sông Hiếu, Quang Đại Nam, 11 tuổi, bơi ra cứu song bất thành khiến cả hai tử vong.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN