Hà Nội 18:08 - 09/04/2020
Thay đổi khu vực
26oC
Ít mây, trời nắng
Hôm nay
(09/04 Thứ Năm)
19oC - 26oC
Ngày mai
(10/04 Thứ Sáu)
20oC - 27oC
Ngày kia
(11/04 Thứ Bảy)
22oC - 28oC

Hiện tại Hôm nay
09/04 Thứ Năm
Ngày mai
10/04 Thứ Sáu
Ngày kia
11/04 Thứ Bảy

TP.HCM

31oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

33oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Sơn La

23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Việt Trì

24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Ít mây không mưa

Pleicu

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
15oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
14oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Ít mây không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 34oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 27oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Ít mây không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Ít mây không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Cập nhật: 18:08 - 09/04/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết