Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 09:32 (03/10/2022)

2022-10-03
Hôm nay (03/10/2022) Hôm qua (02/10/2022)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,700.00 23,730.00 24,010.00

EUR

22,787.53 9.30 23,017.71 9.38 24,062.83 9.81

JPY

160.41 0.24 162.04 0.23 169.82 0.25

KRW

14.28 0.13 15.86 0.15 17.39 0.16

SGD

16,206.33 38.4 16,370.03 38.8 16,896.90 40.1

AUD

14,940.51 130 15,091.42 131 15,577.14 135

CAD

16,860.59 115 17,030.90 116 17,579.04 120

CHF

23,597.65 202 23,836.01 204 24,603.17 211

DKK

0.00 3,087.71 1.17 3,206.27 1.23

GBP

25,883.08 18.6 26,144.53 18.7 26,985.99 19.3

HKD

2,963.46 0.07 2,993.39 0.07 3,089.74 0.07

INR

0.00 292.02 0.31 303.73 0.34

KWD

0.00 76,806.70 24.7 79,885.37 25.7

MYR

0.00 5,091.39 3.29 5,202.96 3.35

NOK

0.00 2,153.11 32.2 2,244.75 33.5

RUB

0.00 350.03 13.5 474.36 18.2

SEK

0.00 2,108.59 14.9 2,198.33 15.5

THB

557.08 0.43 618.98 0.49 642.75 0.5

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem Thêm