Tỷ giá

2020-06-02
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,140.00 23,170.00 23,350.00

EUR

25,227.40 13.5 25,482.22 13.7 26,513.95 14.2

JPY

208.98 0.20 211.09 0.21 219.64 0.22

KRW

16.44 0.05 18.27 0.05 20.02 0.07

SGD

16,122.10 12.6 16,284.95 12.7 16,795.37 13.1

AUD

15,394.45 147 15,549.95 148 16,037.33 153

CAD

16,733.57 192 16,902.60 194 17,432.38 200

CHF

23,602.56 17.2 23,840.97 17.3 24,588.22 17.9

DKK

0.00 3,409.30 2.33 3,537.32 2.44

GBP

28,353.90 224 28,640.30 226 29,537.98 233

HKD

2,925.89 0.69 2,955.44 0.69 3,048.07 0.71

INR

0.00 307.36 0.59 319.42 0.63

KWD

0.00 75,311.89 24.4 78,266.76 25.4

MYR

0.00 5,365.92 43.4 5,479.03 44.3

NOK

0.00 2,368.96 8.63 2,467.77 8.98

RUB

0.00 336.69 5.38 375.17 5.99

SEK

0.00 2,434.80 5.06 2,536.36 5.27

THB

649.45 1.85 721.61 2.05 748.71 2.13
Cập nhật 22:38 (02/06/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường