Tỷ giá

2020-12-03
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,020.00 23,050.00 23,230.00

EUR

27,307.60 92.4 27,583.44 93.4 28,700.37 97.1

JPY

214.05 0.25 216.21 0.25 225.20 0.26

KRW

18.21 0.1 20.23 0.1 22.16 0.11

SGD

16,858.69 18.9 17,028.98 19.1 17,562.80 19.7

AUD

16,697.63 38.3 16,866.29 38.7 17,395.01 39.9

CAD

17,460.18 14.8 17,636.54 15 18,189.41 15.4

CHF

25,207.03 126 25,461.65 127 26,259.82 131

DKK

0.00 3,696.46 12.2 3,835.28 12.7

GBP

30,129.26 133 30,433.60 134 31,387.63 138

HKD

2,910.29 0.11 2,939.69 0.11 3,031.84 0.12

INR

0.00 312.96 1.19 325.24 1.24

KWD

0.00 75,585.57 78,551.53

MYR

0.00 5,625.40 4.15 5,744.00 4.23

NOK

0.00 2,576.61 1.52 2,684.09 1.57

RUB

0.00 307.64 3.23 342.80 3.59

SEK

0.00 2,677.81 5.23 2,789.51 5.45

THB

676.89 0.22 752.10 0.25 780.35 0.25
Cập nhật 11:34 (03/12/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường