Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 09:57 (29/05/2023)

2023-05-29
Hôm nay (29/05/2023) Hôm qua (28/05/2023)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,280.00 10 23,310.00 10 23,650.00 10

EUR

24,526.45 15.0 24,774.19 15.1 25,899.79 15.8

JPY

162.18 1.2 163.82 1.21 171.70 1.26

KRW

15.30 0.02 17.00 0.02 18.65 0.01

SGD

16,915.92 7.21 17,086.79 7.27 17,637.22 7.50

AUD

14,934.12 34.8 15,084.97 35.1 15,570.91 36.3

CAD

16,815.23 31.0 16,985.08 31.3 17,532.24 32.4

CHF

25,264.62 38.7 25,519.82 39.0 26,341.91 40.3

DKK

0.00 3,317.14 5.09 3,444.61 5.29

GBP

28,234.82 15.4 28,520.02 15.5 29,438.76 16.1

HKD

2,920.77 2.09 2,950.27 2.11 3,045.31 2.19

INR

0.00 283.56 0.47 294.93 0.48

KWD

0.00 76,140.40 7.69 79,194.57 7.94

MYR

0.00 5,038.55 15.2 5,149.10 15.6

NOK

0.00 2,075.14 9.09 2,163.52 9.49

RUB

0.00 282.84 4.29 313.14 4.74

SEK

0.00 2,127.23 1.23 2,217.83 1.29

THB

595.82 1.63 662.03 1.81 687.47 1.87

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm